Ons team

Wij werken in onze praktijk met teamleden die ieder een eigen functie vervullen. Zo kunnen wij u alle tandheelkundige zorg verlenen. Wilt u door een vaste behandelaar worden geholpen? Dan kunnen wij dat met u afspreken. Het kan dan zijn dat u niet elke gewenste werkdag terecht kunt.

Ons team bestaat uit:

tandarts: is op alle werkdagen aanwezig. Hij is afgestudeerd in 1992 aan de ACTA in Amsterdam. Na een korte waarneemperiode is hij in 1994 in Drachten deze praktijk begonnen. Hij is tussen 2010 en 2015 verbonden geweest aan de afdeling Bijzondere Tandheelkunde van ziekenhuis Nij Smellinghe. Naast de algemene tandheelkunde heeft hij affiniteit met implantologie, prothetiek en complexe en uitgebreide behandelplannen. Hij verstaat Frysk.
krt-logo
Ton van Doornik
tandarts: werkt op maandag, woensdag en donderdag in de praktijk. Zij is afgestudeerd in 2006 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na in meerdere praktijken te hebben waargenomen is zij sinds begin 2010 bij ons in de praktijk werkzaam. Naast de algemene tandheelkunde heeft zij affiniteit met het behandelen van kinderen en angstige patiënten. Zij verstaat en spreekt Frysk
krt-logo
Riemke Prins
tandarts: werkt op dinsdag in de praktijk. Op maandag, donderdag en vrijdag is zij werkzaam in een praktijk in Surhuisterveen. Zij is afgestudeerd in oktober 2000 aan de ACTA in Amsterdam. Vanaf kort na haar afstuderen heeft zij 11 jaar lang haar eigen praktijk gevoerd in Hoogezand en tegelijkertijd is zij 2 jaar deeltijd-docent geweest aan de opleiding tandheelkunde aan de RUG in Groningen. Om haar horizon te verbreden heeft zij in 2012 haar praktijk verkocht en sindsdien is zij in meerdere praktijken werkzaam. Marije Smilde heeft onder meer affiniteit met het behandelen van kinderen, het uitvoeren van zenuwbehandelingen en het verfraaien van voortanden met composiet.
krt-logo
Marije Smilde
mondhygiëniste: aanwezig op maandag en dinsdag, afgestudeerd in 1996 aan de ACTA in Amsterdam. Zij heeft gewerkt in diverse praktijken. Sinds 2003 werkt zij in onze praktijk. Zij verstaat en spreekt Frysk.
Tallina Miedema
mondhygiëniste: aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag, afgestudeerd in 2009 aan de Hanzehogeschool Groningen. Direct na haar afstuderen is zij bij ons gaan werken. Zij verstaat Frysk.
Freeke Walda

 

Nynke Hoekstra-Altena

assistente

 

Ans van der Meulen-Schoppert

assistente

 

Dianna van der Woude-Faber

assistente

 

Gerbrig
Spijksma-Dijkstra

baliemedewerkster

Nynke de Haan – Hamstra            – preventie assistente

Ilse Bekkema                                   – assistente