Huisregels

 

Voor een goede gang van zaken binnen de praktijk hebben we een aantal huisregels opgesteld. Deze regels zorgen er voor dat voor zowel u als ons de praktijkvoering zo gestroomlijnd mogelijk verloopt.

Afspraken

Wij werken uitsluitend volgens afspraak.
Voor het maken van afspraken kunt u ons bellen van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13:00 en 17:00 uur en op vrijdagen van 08.00 tot 12.00 uur. Zie onze contactpagina

Niet afgemelde afspraken

Bent u verhinderd om uw controle-afspraak na te komen, dan verzoeken wij u de afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij behandel-afspraken en bij afspraken die u heeft bij de mondhygiëniste dient u 48 uur van tevoren af te zeggen. Indien u uw afspraak niet nakomt of niet tijdig afzegt kunnen wij u voor de vrijgekomen tijd – welke wij niet effectief hebben kunnen besteden – een nota sturen. Dit moet u niet zien als straf, maar als een tegemoetkoming in de praktijkkosten welke tijdens uw afwezigheid gewoon doorlopen.

Komt u uw afspraak voor de tweede keer niet na, dan zullen wij u de volledige kosten voor de geplande behandeling in rekening brengen.

Komt u uw afspraken vaker niet na zonder bericht dan volgt uitschrijving.

Pijnklachten

Wij proberen u dezelfde dag van dienst te zijn als er sprake is van een pijnklacht.
Dat lukt alleen als u ons op tijd belt.

Belt u dus zo vroeg mogelijk voor een afspraak wanneer u een acute klacht heeft.
Zie ook onze pagina over spoedgevallen.

Tijdens onze afwezigheid hebben wij altijd waarneming geregeld voor acute spoedgevallen door een tandarts in onze regio.
De tandartsen in Drachten en omstreken hebben zich voor de spoedopvang verenigd in de tandartsenkring Zuidoost Friesland.

Wijzigingen

Veranderingen zoals verhuizing, gewijzigde gezinssituatie, verandering van verzekeringsmaatschappij, ziekte al dan niet in combinatie met medicatie en andere belangrijke informatie dient u bij uw eerstvolgende bezoek aan ons door te geven. Wilt u ook veranderingen in telefoonnummers en email adressen aan ons doorgeven? U kunt daarvoor ook gebruik maken van het contactformulier op onze website.