Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren. Voorkomen is beter dan genezen!

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen
  • de kosten van de behandelingen

Informatie over de inhoud van behandelingen kunt u nalezen op de website  van het ivoren kruis via de trefwoorden en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 15 werkdagen.

Mocht er een behandeling nodig zijn waarvan wij vinden dat er speciale deskundigheid nodig is, dan zullen we u voorstellen om u door te verwijzen naar een collega. Door onze goede samenwerking met andere collega’s vindt heen en weer horizontale verwijzing plaats, waardoor u altijd de optimale zorg krijgt.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in ons computersysteem. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.