Wij zijn weer open voor reguliere zorg.

Sinds 22 april hebben veel tandartspraktijken de reguliere zorg weer opgepakt. Ook wij zijn blij dat we u weer uitgebreider van dienst kunnen zijn. Wij zijn weer  bereikbaar voor het maken van afspraken en het uitvoeren van controles en behandelingen.

Wat is er veranderd ten opzichte van vroeger?

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Daarnaast willen we de kwetsbare groepen beschermen door hen alleen voor  spoedgerelateerde klachten te ontvangen.

Om die reden krijgt u bij de afspraakherinnering een link toegestuurd waar u triage-vragen kunt beantwoorden. De beantwoording van de vragen levert een advies op over uw afspraak in onze praktijk. Als u de vragen hebt ingevuld wordt het advies (digitaal beveiligd) in onze agenda weergegeven.  Het gaat om de volgende vragen:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Als u een van deze vragen met ja beantwoordt kunnen we (nog) geen afspraak met u maken.

Als u een afspraak heeft:

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, wordt u verzocht voor het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol. Er hangt een dispenser met desinfectievloeistof aan de muur naast de voordeur. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. We hebben de beschikking over drie wachtruimtes waar we de zitplekken allemaal op 1,5 meter afstand van andere zitplaatsen hebben gesitueerd. Mochten de stoelen in de eerste wachtruimte allen bezet zijn, wacht u dan in de hal. De balie assistente zal u de weg wijzen naar een veilige wachtplek.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Probeert u thuis gebruik te maken van het toilet en poetst u thuis uw tanden
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, bij ons binnen. Heeft u een jas mee, hang deze dan niet aan de kapstok maar houd deze bij u.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. Wordt u gebracht, wilt u uw chauffeur dan vragen om in de auto te wachten?
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

In de behandelkamer:

Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met een monddesinfectans.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Als er wat aan uw gezondheid verandert:

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de eerder genoemde vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

Toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2:

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus kunnen wij, op initiatief van de Nederlandse Zorg Autoriteit,  een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen. Als u een aanvullende tandartsverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

Team