Kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan het leveren van een goede kwaliteit van ons werk. Dat lukt alleen als we onszelf regelmatig na- en bijscholen. Maar er zijn meer aspecten die een rol spelen bij het leveren van een goede kwaliteit.

Hieronder een opsomming van de inspanningen die we ons getroosten om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.

– Alle tandartsen die werkzaam zijn in onze praktijk staan ingeschreven in het BIG register.

– Alle tandartsen die werkzaam zijn in onze praktijk staan geregistreerd in het KRT kwaliteitsregister.

– Tandarts van Doornik heeft meer dan 20 jaar actief ervaring in de implantologie. De implantologische behandelingen vinden plaats in de eigen praktijk.

– De tandartsen nemen maandelijks deel aan het ICO (Inter Collegiaal Overleg). Dit overleg is een frequent samenkomend gezelschap van tandartsen met verschillende differentiaties, kaakchirurgen en tandtechnici waarin behandelplannen gezamenlijk worden besproken. Daarnaast wordt gesproken over verbetering van de kwaliteit.

– De tandheelkundige nascholing die door de tandartsen wordt gevolgd is zowel nationaal als internationaal.

– Tandarts van Doornik werkte van 2010 tot en met 2015 in ziekenhuis Nij Smellinghe op het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. Daar worden patiënten behandeld die bijzondere zorg nodig hebben. Zijn specialiteit lag daar met name op het gebied van de implantologie, gebitsprotheses in complexe situaties en ondersteuning bij het maken van uitgebreide behandelplannen

– Onze mondhygiënistes hebben een HBO opleiding Mondzorgkunde of Mondhygiënist met aantekening voor het uitvoeren van curatieve zorg.

– De assistentes in onze praktijk hebben samen meer dan 90 jaar ervaring.

– In 2019 hebben wij een patienten – enquete uitgevoerd.  Het doel was om de opinie van u als patiënt te horen en daar ook daadwerkelijk wat mee te doen. U gaf ons een 9,2 als cijfer. Daar zijn we erg trots op.

– We voldoen aan alle eisen die de inspecteur van de volksgezondheid stelt aan tandartspraktijken. Dat betekent dat uw veiligheid is gewaarborgd als het gaat om infectiepreventie, maar ook als het gaat om de veiligheid rondom röntgenstraling.

– We hebben met elkaar goede afspraken over wie welke behandelingen uitvoert. U mag er van uit gaan dat u nooit behandeld zult worden door iemand die daar niet toe bevoegd is.

– We denken ook aan de toekomst. We leiden in onze praktijk aanstaande assistentes en mondhygiënistes op. We zijn een Calibris erkend leerbedrijf.