Kwaliteit

Kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan het leveren van een goede kwaliteit van ons werk. Dat lukt alleen als we onszelf regelmatig na- en bijscholen. Maar er zijn meer aspecten die een rol spelen bij het leveren van een goede kwaliteit.

Hieronder een opsomming van de inspanningen die we ons getroosten om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.

– Alle tandartsen die werkzaam zijn in onze praktijk staan ingeschreven in het BIG register.

– Alle tandartsen die werkzaam zijn in onze praktijk staan geregistreerd in het KRT kwaliteitsregister.

– In 2019 hebben wij een patienten – enquête uitgevoerd.  Het doel was om de opinie van u als patiënt te horen en daar ook daadwerkelijk wat mee te doen. U gaf ons een 9,2 als cijfer. Daar zijn we erg trots op.

– We hebben met elkaar goede afspraken over wie welke behandelingen uitvoert. U mag er van uit gaan dat u nooit behandeld zult worden door iemand die daar niet toe bevoegd is.

– We denken ook aan de toekomst. We leiden in onze praktijk aanstaande assistentes en mondhygiënistes op. We zijn een Calibris erkend leerbedrijf.